برگزاری قرعه کشی 50 سفر هیجان انگیز، جزیره کیش، زمستان 1396