بیست و پنجمین نمايشگاه بين المللي لوازم خانگی ايران – تبريز، تابستان 1396