همایش سالیانه شرکت ایران رهجو، زمستان ۱۳۸۸، تالار وزارت کشور