عیب یابی و سرویس فن رایگان


 بگیرید.

مشتریان عزیز
با انجام تعمیرات نوت بوک خود در واحد خدمات شرکت ایران رهجو یک سرویس فن و عیب یابی رایگان از ما هدیه بگیرید.

6 ماه پس از دریافت دستگاه خود از واحد خدمات شرکت ایران رهجو می توانید جهت عیب یابی و سرویس فن رایگان نوت بوک، از طریق سرویس سیمرغ و یا مراجعه حضوری به مراکز خدمات این هدیه را دریافت نمایید.